BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Đồ Nhíp
1 Nhíp Gắp Mẫu Cái 27,000 [23095] Nhíp Gắp Mẫu
2 Nhíp Gắp Mẫu Vetus Esd 14 Cái 0 [23096] Nhíp Gắp Mẫu Vetus Esd 14
3 Nhíp Gắp Mẫu Vetus Esd 259 Cái 0 [23097] Nhíp Gắp Mẫu Vetus Esd 259
4 Nhíp Nhựa Phòng Sạch No.93302 Cái 0 [23098] Nhíp Nhựa Phòng Sạch No.93302
5 Nhíp Nhựa Phòng Sạch No.93303 Cái 0 [23099] Nhíp Nhựa Phòng Sạch No.93303
6 Nhíp Vetus Phòng Sạch - Esd - 11 Cái 0 [23100] Nhíp Vetus Phòng Sạch - Esd - 11
7 Nhíp Vetus Phòng Sạch - Esd - 13 Cái 25,000 [23101] Nhíp Vetus Phòng Sạch - Esd - 13
8 Nhíp Vetus Phòng Sạch - St - 11 Cái 0 [23102] Nhíp Vetus Phòng Sạch - St - 11
9 Nhíp Vetus Phòng Sạch - St - 12 Cái 0 [23103] Nhíp Vetus Phòng Sạch - St - 12