BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Đồ Trang Trí Noel
1 Châu Bóng Trang Trí Màu Hồng 120Ly (1 Bao 6 Trái) Cái 0 [19444] Châu Bóng Trang Trí Màu Hồng 120Ly (1 Bao 6 Trái)
2 Châu Bóng Trang Trí Màu Hồng 80Ly (1 Bao 6 Trái) Cái 0 [19445] Châu Bóng Trang Trí Màu Hồng 80Ly (1 Bao 6 Trái)
3 Châu Bóng Trang Trí Màu Vàng 120Ly (1 Bao 6 Trái) Cái 0 [19446] Châu Bóng Trang Trí Màu Vàng 120Ly (1 Bao 6 Trái)
4 Châu Bóng Trang Trí Màu Vàng 80Ly (1 Bao 6 Trái) Cái 0 [19447] Châu Bóng Trang Trí Màu Vàng 80Ly (1 Bao 6 Trái)
5 Châu Bóng Trang Trí Màu Xanh Dương 120Ly (1 Bao 6 Trái) Cái 0 [19448] Châu Bóng Trang Trí Màu Xanh Dương 120Ly (1 Bao 6 Trái)
6 Châu Bóng Trang Trí Màu Xanh Dương 80Ly (1 Bao 6 Trái) Cái 0 [19449] Châu Bóng Trang Trí Màu Xanh Dương 80Ly (1 Bao 6 Trái)
7 Châu Bóng Trang Trí Màu Xanh Lá 120Ly (1 Bao 6 Trái) Cái 0 [19450] Châu Bóng Trang Trí Màu Xanh Lá 120Ly (1 Bao 6 Trái)
8 Châu Bóng Trang Trí Màu Xanh Lá 80Ly (1 Bao 6 Trái) Cái 0 [19451] Châu Bóng Trang Trí Màu Xanh Lá 80Ly (1 Bao 6 Trái)
9 Cây Thông Xanh Lá Cao 3M Cái 0 [19452] Cây Thông Xanh Lá Cao 3M
10 Băng Đô Tuần Lộc Cái 0 [19453] Băng Đô Tuần Lộc