BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Chống Cắt
1 Găng Tay Chống Cắt 3M Cấp Độ 5 Đôi 0 [27007] Găng Tay Chống Cắt 3M Cấp Độ 5
2 Găng Tay Chống Cắt Castong Ccf10-0924 Đôi 0 [27008] Găng Tay Chống Cắt Castong Ccf10-0924
3 Găng Tay Chống Cắt Davis 3 Ngón Đôi 0 [27010] Găng Tay Chống Cắt Davis 3 Ngón
4 Găng Tay Chống Cắt Davis 5 Ngón Đôi 0 [27011] Găng Tay Chống Cắt Davis 5 Ngón
5 Găng Tay Chống Cắt Jogger Constructor Đôi 25,000 [27012] Găng Tay Chống Cắt Jogger Constructor
6 Găng Tay Chống Cắt Jogger SHield SỐ 8 Đôi 130,000 [27013] Găng Tay Chống Cắt Jogger SHield SỐ 8
7 Găng Tay Chống Cắt Max-Grip Đôi 0 [27014] Găng Tay Chống Cắt Max-Grip
8 Găng Tay Chống Cắt Jogger SHield SỐ 9 Đôi 130,000 [27015] Găng Tay Chống Cắt Jogger SHield SỐ 9
9 Găng Tay Chống Cắt Superior Spwwh Đôi 0 [27016] Găng Tay Chống Cắt Superior Spwwh
10 Găng Tay Chống Cắt Chainex 2000 Đôi 0 [28009] Găng Tay Chống Cắt Chainex 2000
11 Găng Tay Xám Trắng 3M level 3 SIZE M Đôi 85,000 [56240] Găng Tay Xám Trắng 3M level 3 SIZE M
12 GĂNG TAY CHỐNG CẮT DELTAPLUS Đôi 165,000 [56271] GĂNG TAY CHỐNG CẮT DELTAPLUS