BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Chống Tĩnh Điện
1 Găng Tay Vải Chống Tĩnh Điện Kẻ Sọc Size XL Đôi 3,900 [27028] Găng Tay Vải Chống Tĩnh Điện Kẻ Sọc Size XL
2 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Lòng L Đôi 0 [27029] Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Lòng L
3 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Lòng S Đôi 6,000 [27031] Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Lòng S
4 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón L Đôi 7,500 [27032] Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón L
5 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón S Đôi 7,000 [8934578035156] Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón S
6 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón U2 L Đôi 0 [27036] Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón U2 L
7 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón U2 S Đôi 0 [27038] Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Ngón U2 S
8 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Pu Lòng Bàn Đôi 7,200 [27039] Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Pu Lòng Bàn
9 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Thun Trắng Đôi 0 [27040] Găng Tay Chống Tĩnh Điện Thun Trắng
10 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Thun Xám Đôi 0 [27042] Găng Tay Chống Tĩnh Điện Thun Xám
11 Găng Tay Vải Chống Tĩnh Điện Kẻ Sọc Size M Đôi 3,900 [27043] Găng Tay Vải Chống Tĩnh Điện Kẻ Sọc Size M
12 Găng Tay Không Phủ Trắng L Đôi 5,500 [27045] Găng Tay Không Phủ Trắng L
13 Găng Tay Không Phủ Trắng M Đôi 3,800 [27046] Găng Tay Không Phủ Trắng M