BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Len
1 Găng Tay Len Đen 40G Đôi 3,000 [27108] Găng Tay Len Đen 40G
2 Găng Tay Len Đen 60G Đôi 4,500 [8934578036049] Găng Tay Len Đen 60G
3 Găng Tay Len Muối Tiêu 40G Đôi 3,000 [8934578035998] Găng Tay Len Muối Tiêu 40G
4 Găng Tay Len Muối Tiêu 60G Đôi 4,000 [8934578036076] Găng Tay Len Muối Tiêu 60G
5 Găng Tay Len Muối Tiêu 80G Đôi 5,000 [8934578036030] Găng Tay Len Muối Tiêu 80G
6 Găng Tay Len Phủ Cao Su 1 Mặt 40G Đôi 4,500 [8934578035934] Găng Tay Len Phủ Cao Su 1 Mặt 40G
7 Găng Tay Len Phủ Cao Su 1 Mặt 70G Đôi 7,000 [27125] Găng Tay Len Phủ Cao Su 1 Mặt 70G
8 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa - 60G Đôi 6,000 [8934578035952] Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa - 60G
9 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 80G Đôi 7,000 [27130] Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 80G
10 Găng Tay Len Poly 40G Đôi 3,000 [27131] Găng Tay Len Poly 40G
11 Găng Tay Len Poly 60G Đôi 6,000 [27133] Găng Tay Len Poly 60G
12 Găng Tay Len Poly 80G Đôi 0 [27135] Găng Tay Len Poly 80G
13 Găng Tay Len Trắng Ngà 40G (Kem) Đôi 4,000 [8934578036021] Găng Tay Len Trắng Ngà 40G (Kem)