BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay Y Tế
1 Găng Tay Maxsafe Có Bột Size S Đôi 0 [27192] Găng Tay Maxsafe Có Bột Size S
2 Găng Tay Nitrile Malaysia 12 Inch Đôi 0 [27193] Găng Tay Nitrile Malaysia 12 Inch
3 Găng Tay Y Tế Không Bột Màu Trắng Size L Hộp 0 [29189] Găng Tay Y Tế Không Bột Màu Trắng Size L
4 Găng Tay Y Tế Không Bột Màu Trắng Size M Hộp 190,000 [29190] Găng Tay Y Tế Không Bột Màu Trắng Size M
5 Găng Tay Y Tế Latex (Lya)M Hộp 0 [29191] Găng Tay Y Tế Latex (Lya)M
6 Găng Tay Y Tế Latex (Lya)S Hộp 200,000 [29192] Găng Tay Y Tế Latex (Lya)S
7 Găng Tay Y Tế Nitrile Ansell 92-670 Hộp 210,000 [29193] Găng Tay Y Tế Nitrile Ansell 92-670
8 Găng Tay Y Tế Vietglove Nitrile Ko Bột Xanh XL Hộp 260,000 [29194] Găng Tay Y Tế Vietglove Nitrile Ko Bột Xanh XL
9 Găng Tay Y Tế Nitrile Không Bột Màu Tím Hộp 0 [29195] Găng Tay Y Tế Nitrile Không Bột Màu Tím
10 Găng Tay Y Tế Nitrile Không Bột Màu Trắng Size L Hộp 0 [29196] Găng Tay Y Tế Nitrile Không Bột Màu Trắng Size L
11 Găng Tay Y Tế Nitrile Không Bột Màu Trắng Size M Hộp 120,000 [29197] Găng Tay Y Tế Nitrile Không Bột Màu Trắng Size M
12 Găng Tay Y Tế Nitrile Không Bột Màu Trắng Size S Hộp 175,000 [29198] Găng Tay Y Tế Nitrile Không Bột Màu Trắng Size S
13 Găng Tay Y Tế Nitrile Không Bột Màu Xanh Size L Hộp 150,000 [29199] Găng Tay Y Tế Nitrile Không Bột Màu Xanh Size L