BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Găng Tay
1 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam Bịch 90,000 [8934578035314] Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam
2 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam (Tốt) Bịch 85,000 [3690] Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam (Tốt)
3 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Đen) Bịch 90,000 [8934578035305] Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Đen)
4 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Xanh) Bịch 120,000 [3693] Bao Ngón Tay Cao Su Màu Trắng (Chữ Màu Xanh)
5 Găng Tay Cách Điện Hạ Áp – Vicadi Đôi 250,000 [26961] Găng Tay Cách Điện Hạ Áp – Vicadi
6 Găng Tay Cách Điện Vicadi 15Kv Đôi 470,000 [26963] Găng Tay Cách Điện Vicadi 15Kv
7 Găng Tay Cách Điện Vicadi 22Kv Đôi 650,000 [26964] Găng Tay Cách Điện Vicadi 22Kv
8 Găng Tay Cách Điện Vicadi 24Kv Đôi 520,000 [8934578034999] Găng Tay Cách Điện Vicadi 24Kv
9 Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 8 Đôi 28,000 [26967] Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 8
10 Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 9 Đôi 48,000 [26968] Găng Tay Ansell 37 - 175 Số 9
11 Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 8 Đôi 40,000 [26970] Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 8
12 Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 9 Đôi 40,000 [26971] Găng Tay Ansell 37 - 176 Số 9
13 Găng Tay Ansell 37 - 185 Số 8 Đôi 0 [26972] Găng Tay Ansell 37 - 185 Số 8