BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ghế Chống Tĩnh Điện
1 Ghế Chống Tĩnh Điện 7201 Cái 0 [10749] Ghế Chống Tĩnh Điện 7201
2 Ghế Chống Tĩnh Điện 7202 Cái 0 [10750] Ghế Chống Tĩnh Điện 7202
3 Ghế Chống Tĩnh Điện 7203 Cái 0 [10751] Ghế Chống Tĩnh Điện 7203
4 Ghế Chống Tĩnh Điện 7204 Cái 0 [10752] Ghế Chống Tĩnh Điện 7204
5 Ghế Chống Tĩnh Điện 7205 Cái 0 [10753] Ghế Chống Tĩnh Điện 7205
6 Ghế Chống Tĩnh Điện 7206 Cái 0 [10754] Ghế Chống Tĩnh Điện 7206
7 Ghế Chống Tĩnh Điện 7207 Cái 0 [10755] Ghế Chống Tĩnh Điện 7207
8 Ghế Chống Tĩnh Điện 7208 Cái 0 [10756] Ghế Chống Tĩnh Điện 7208
9 Ghế Chống Tĩnh Điện 7210 Cái 0 [10757] Ghế Chống Tĩnh Điện 7210
10 Ghế Chống Tĩnh Điện 7211 Cái 0 [10758] Ghế Chống Tĩnh Điện 7211
11 Ghế Chống Tĩnh Điện 7212 Cái 0 [10759] Ghế Chống Tĩnh Điện 7212
12 Ghế Chống Tĩnh Điện 7213 Cái 0 [10760] Ghế Chống Tĩnh Điện 7213
13 Ghế Chống Tĩnh Điện 7220 Cái 0 [10761] Ghế Chống Tĩnh Điện 7220