BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giá Đỡ Đa Năng
1 Giá Đỡ Đa Năng Deli 9258 cái 70,000 [19464] Giá Đỡ Đa Năng Deli 9258
2 Giá Gỗ – Khay Giữ Bảng Nghệ Thuật cái 0 [19465] Giá Gỗ – Khay Giữ Bảng Nghệ Thuật
3 Giá Vẽ Cánh Dán 3 Tấc cái 0 [19466] Giá Vẽ Cánh Dán 3 Tấc
4 Giá Vẽ Cánh Dán 4 Tấc cái 75,000 [19467] Giá Vẽ Cánh Dán 4 Tấc
5 Giá Vẽ Cánh Dán 9 Tấc cái 145,000 [19468] Giá Vẽ Cánh Dán 9 Tấc