BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ ABC
1 Giày Bảo Hộ ABC 1 Chỉ Đen Loại Tốt Đôi 0 [27196] Giày Bảo Hộ ABC 1 Chỉ Đen Loại Tốt
2 Giày Bảo Hộ ABC 2 Chỉ Vàng Loại Tốt Đôi 0 [27197] Giày Bảo Hộ ABC 2 Chỉ Vàng Loại Tốt
3 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S38 Đôi 0 [27198] Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S38
4 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S40 Đôi 0 [27200] Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S40
5 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S42 Đôi 0 [27202] Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S42
6 Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S44 Đôi 0 [27204] Giày Bảo Hộ ABC Cao Cổ Suýt S44
7 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S36 Đôi 140,000 [27205] Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S36
8 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S38 Đôi 145,000 [27207] Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S38
9 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S40 Đôi 160,000 [27209] Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S40
10 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S41 Đôi 145,000 [27210] Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S41
11 Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S44 Đôi 145,000 [27213] Giày Bảo Hộ ABC Đế Kép S44
12 Giày Bảo Hộ ABC Kamaz S36 Đôi 95,000 [27215] Giày Bảo Hộ ABC Kamaz S36
13 Giày Bảo Hộ ABC Kamaz S38 Đôi 105,000 [27217] Giày Bảo Hộ ABC Kamaz S38