BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ ASIA
1 Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S40 Đôi 77,000 [27246] Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S40
2 Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S41 Đôi 77,000 [27247] Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S41
3 Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S42 Đôi 77,000 [27248] Giày Bata Vải Asia Đế Cao M04 S42
4 Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S38 Đôi 95,000 [8934578021940] Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S38
5 Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S39 Đôi 95,000 [8934578021959] Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S39
6 Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S41 Đôi 95,000 [8934578021977] Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây Xanh S41
7 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây M006NQ S39 Đôi 65,000 [27256] Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây M006NQ S39
8 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây M006NQ S41 Đôi 65,000 [27258] Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây M006NQ S41
9 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây S40 Đôi 65,000 [27263] Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây S40
10 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây S42 Đôi 65,000 [27265] Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây S42
11 Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S35 Đôi 62,000 [27267] Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S35
12 Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S37 Đôi 62,000 [27269] Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S37
13 Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S39 Đôi 62,000 [27271] Giày Bata Vải Asia Nữ Cột Dây S39