BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ K2-14 Hàn Quốc
1 Giày Bảo Hộ K2-14 Hàn Quốc S41 Đôi 0 [27194] Giày Bảo Hộ K2-14 Hàn Quốc S41
2 Giày Bảo Hộ K2-14 Hàn Quốc S42 Đôi 0 [28195] Giày Bảo Hộ K2-14 Hàn Quốc S42
3 Giày Bảo Hộ K2-14 Hàn Quốc S43 Đôi 1,100,000 [56567] Giày Bảo Hộ K2-14 Hàn Quốc S43