BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ NTT
1 Giày NTT P01 S39 Đôi 130,000 [28448] Giày NTT P01 S39
2 Giày NTT P01 S40 Đôi 130,000 [28449] Giày NTT P01 S40
3 Giày NTT P01 S41 Đôi 145,000 [28450] Giày NTT P01 S41
4 Giày NTT P01 S42 Đôi 145,000 [28451] Giày NTT P01 S42
5 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S38 Đôi 0 [28453] Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S38
6 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S39 Đôi 0 [28454] Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S39
7 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S40 Đôi 0 [28455] Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S40
8 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S41 Đôi 0 [28456] Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S41
9 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S42 Đôi 0 [28457] Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S42
10 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S43 Đôi 0 [28458] Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S43
11 Giày NTT P01 S43-Bỏ cái 130,000 [55581] Giày NTT P01 S43-Bỏ
12 Giày NTT P01 S43 Đôi 130,000 [28452] Giày NTT P01 S43