BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ XP
1 Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S38 Đôi 146,000 [28459] Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S38
2 Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S39 Đôi 150,000 [28460] Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S39
3 Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S40 Đôi 155,000 [28461] Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S40
4 Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S41 Đôi 150,000 [28462] Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S41
5 Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S42 Đôi 155,000 [28463] Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S42
6 Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S43 Đôi 150,000 [28464] Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S43
7 Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S44 Đôi 150,000 [28465] Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S44
8 Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S45 Đôi 150,000 [28466] Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S45
9 Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S46 Đôi 0 [28467] Giày Bảo Hộ XP 1206 Xịn Xanh S46
10 Giày Bảo Hộ XP 368 Cao Cổ Xịn Chỉ Vàng S38 Đôi 0 [28468] Giày Bảo Hộ XP 368 Cao Cổ Xịn Chỉ Vàng S38
11 Giày Bảo Hộ XP 368 Cao Cổ Xịn Chỉ Vàng S39 Đôi 0 [28469] Giày Bảo Hộ XP 368 Cao Cổ Xịn Chỉ Vàng S39
12 Giày Bảo Hộ XP 368 Cao Cổ Xịn Chỉ Vàng S40 Đôi 0 [28470] Giày Bảo Hộ XP 368 Cao Cổ Xịn Chỉ Vàng S40
13 Giày Bảo Hộ XP 368 Cao Cổ Xịn Chỉ Vàng S41 Đôi 0 [28471] Giày Bảo Hộ XP 368 Cao Cổ Xịn Chỉ Vàng S41