BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bata Vải
1 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S36 Đôi 0 [28540] Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S36
2 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S37 Đôi 0 [28541] Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S37
3 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S38 Đôi 0 [28542] Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S38
4 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S39 Đôi 0 [28543] Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S39
5 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S37 Đôi 0 [28544] Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S37
6 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S38 Đôi 0 [28545] Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S38
7 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S39 Đôi 0 [28546] Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S39
8 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S40 Đôi 0 [28547] Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S40
9 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S41 Đôi 0 [28548] Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S41
10 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S42 Đôi 55,000 [28549] Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S42
11 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S43 Đôi 55,000 [28550] Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S43
12 Giày Bata Vải Hừng Sáng Sọc Xanh S36 Đôi 0 [28551] Giày Bata Vải Hừng Sáng Sọc Xanh S36
13 Giày Bata Vải Hừng Sáng Sọc Xanh S37 Đôi 0 [28552] Giày Bata Vải Hừng Sáng Sọc Xanh S37