BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Caro
1 Giấy Caro (20 Tờ/ Xấp) Xấp 23,000 [48607] Giấy Caro (20 Tờ/ Xấp)
2 Giấy Caro Ô Ly Màu (1 Cuộn = 10 Tờ) Xấp 0 [48608] Giấy Caro Ô Ly Màu (1 Cuộn = 10 Tờ)
3 Giấy Caro Trắng Xanh Xấp 0 [48609] Giấy Caro Trắng Xanh