BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Ford
1 Giấy Ford Cấn Xanh Dương Ream 0 [48057] Giấy Ford Cấn Xanh Dương
2 Giấy Ford Màu 70 A3 Vàng Ream 59,500 [48058] Giấy Ford Màu 70 A3 Vàng
3 Giấy Ford Màu 70 A4 Cam Ream 60,000 [48059] Giấy Ford Màu 70 A4 Cam
4 Giấy Ford Màu 70 A4 Đỏ Ream 0 [48060] Giấy Ford Màu 70 A4 Đỏ
5 Giấy Ford Màu 70 A4 Dương Ream 63,000 [8934578034087] Giấy Ford Màu 70 A4 Dương product.origin(6,)
6 Giấy Ford Màu 70 A4 Hồng (AH) Ream 63,000 [8934578034096] Giấy Ford Màu 70 A4 Hồng (AH) product.origin(6,)
7 Giấy Ford Màu 70 A4 Hồng Tenplus Ream 0 [48063] Giấy Ford Màu 70 A4 Hồng Tenplus
8 Giấy Ford Màu 70 A4 Vàng Ream 63,000 [8934578034102] Giấy Ford Màu 70 A4 Vàng product.origin(6,)
9 Giấy Ford Màu 70 A4 X.Lá Ream 63,000 [8934578034111] Giấy Ford Màu 70 A4 X.Lá product.origin(6,)
10 Giấy Ford Màu 70 A5 Dương Ream 36,000 [8934578034166] Giấy Ford Màu 70 A5 Dương product.origin(6,)
11 Giấy Ford Màu 70 A5 Hồng Ream 36,000 [8934578034175] Giấy Ford Màu 70 A5 Hồng product.origin(6,)
12 Giấy Ford Màu 70 A5 Vàng Ream 36,000 [8934578034184] Giấy Ford Màu 70 A5 Vàng
13 Giấy Ford Màu 70 A5 X.Lá Ream 36,000 [8934578034193] Giấy Ford Màu 70 A5 X.Lá product.origin(6,)