BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Gói Quà
1 Hộp Gói Quà D18 (11X22X34) Cái 0 [22941] Hộp Gói Quà D18 (11X22X34)
2 Giấy Gói 70 F4 (65*84) Ream 0 [48107] Giấy Gói 70 F4 (65*84)
3 Giấy Gói Giỏ Quà Kiếng Trằng (60X100) Tờ 0 [48323] Giấy Gói Giỏ Quà Kiếng Trằng (60X100)
4 Giấy Gói Giỏ Quà Kiếng Trằng (60X80) Tờ 0 [48324] Giấy Gói Giỏ Quà Kiếng Trằng (60X80)
5 Giấy Gói Quà Giấy Tờ 6,000 [48325] Giấy Gói Quà Giấy
6 Giấy Gói Quà Giấy Khổ A1 Tờ 0 [48326] Giấy Gói Quà Giấy Khổ A1
7 Giấy Gói Quà Kiếng Tờ 6,000 [48327] Giấy Gói Quà Kiếng
8 Giấy Gói Quà Kiếng (1Mx1.7M) Tờ 4,500 [48328] Giấy Gói Quà Kiếng (1Mx1.7M)
9 Giấy Gói Quà Kiếng (70X3000M) Cuộn 5,820,000 [56330] Giấy Gói Quà Kiếng (70X3000M)
10 Giấy Gói Quà Kiếng Túi (80X120) Tờ 0 [48330] Giấy Gói Quà Kiếng Túi (80X120)
11 Giấy Gói Quà Kim Tuyến (2Mx70Cm) Tờ 0 [48331] Giấy Gói Quà Kim Tuyến (2Mx70Cm)
12 Giấy Gói Quà Kim Tuyến (50X70) Dương Tờ 0 [48332] Giấy Gói Quà Kim Tuyến (50X70) Dương
13 Giấy Gói Quà Kim Tuyến (50X70) Hồng Tờ 0 [48333] Giấy Gói Quà Kim Tuyến (50X70) Hồng