BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Ảnh, in Màu
1 Giấy In Ảnh A3 230 Quả Địa Cầu 50 Tờ Xấp 95,000 [48756] Giấy In Ảnh A3 230 Quả Địa Cầu 50 Tờ
2 Giấy In Ảnh A3 Gold Định Lượng 230 gsm 1 Mặt 50 Tờ Xấp 108,000 [8934578055363] Giấy In Ảnh A3 Gold Định Lượng 230 gsm 1 Mặt 50 Tờ
3 Giấy In Ảnh A3 Gold Định Lượng 230 gsm 2 Mặt 50 Tờ Xấp 135,000 [8934578017406] Giấy In Ảnh A3 Gold Định Lượng 230 gsm 2 Mặt 50 Tờ
4 Giấy In Ảnh A4 Epson Định Lượng 135 gsm 1 Mặt 100 Tờ Xấp 65,000 [48759] Giấy In Ảnh A4 Epson Định Lượng 135 gsm 1 Mặt 100 Tờ
5 Giấy In Ảnh A4 Epson Định Lượng 230 gsm 1 Mặt 20 Tờ Xấp 35,000 [0103438380621] Giấy In Ảnh A4 Epson Định Lượng 230 gsm 1 Mặt 20 Tờ product.origin(6,)
6 Giấy In Ảnh A4 Epson Định Lượng 230 gsm 2 Mặt 20 Tờ Xấp 40,000 [0103438380622] Giấy In Ảnh A4 Epson Định Lượng 230 gsm 2 Mặt 20 Tờ product.origin(6,)
7 Giấy In DECAL Ảnh Gold A4 Định Lượng 135 gsm 1 Mặt 50 Tờ Xấp 75,000 [8934578017381] Giấy In DECAL Ảnh Gold A4 Định Lượng 135 gsm 1 Mặt 50 Tờ
8 Giấy In Ảnh A4 Gold 2 Mặt 260 gsm Xấp 75,000 [48763] Giấy In Ảnh A4 Gold 2 Mặt 260 gsm
9 Giấy In Ảnh A4 Gold 2 Mặt 300 gsm Xấp 58,000 [48764] Giấy In Ảnh A4 Gold 2 Mặt 300 gsm
10 Giấy In Ảnh A4 Gold Định Lượng 230 gsm 2 Mặt 50 Tờ Xấp 60,000 [8934578013686] Giấy In Ảnh A4 Gold Định Lượng 230 gsm 2 Mặt 50 Tờ
11 Giấy In Ảnh Decal Damei A4 Định Lượng 135 gsm 1 mặt Bóng 50 Tờ Xấp 80,000 [48766] Giấy In Ảnh Decal Damei A4 Định Lượng 135 gsm 1 mặt Bóng 50 Tờ
12 Giấy In Ảnh Epson A4 Định Lượng 160 gsm 2 Mặt 50 Tờ Xấp 47,300 [48767] Giấy In Ảnh Epson A4 Định Lượng 160 gsm 2 Mặt 50 Tờ
13 Giấy In Ảnh Glosy A4 Định Lượng 260 gsm 2 Mặt Bóng 50 Tờ Xấp 0 [48768] Giấy In Ảnh Glosy A4 Định Lượng 260 gsm 2 Mặt Bóng 50 Tờ