BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Couche
1 Giấy Couche A4 Đl 150 (1X= 100 Tờ) Xấp 0 [48779] Giấy Couche A4 Đl 150 (1X= 100 Tờ)
2 Giấy Couche A4 Đl 230 Xấp 235,000 [48780] Giấy Couche A4 Đl 230
3 Giấy Couche A4 Đl 250 Xấp 165,000 [48781] Giấy Couche A4 Đl 250
4 Giấy Couche A4 Gold Đl 260 Xấp 0 [48782] Giấy Couche A4 Gold Đl 260