BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Idea
1 Giấy In Idea A3 Định Lượng 70 gsm Ream 128,000 [48151] Giấy In Idea A3 Định Lượng 70 gsm
2 Giấy In Idea A4 Định Lượng 70 gsm Ream 63,000 [8852413476383] Giấy In Idea A4 Định Lượng 70 gsm
3 Giấy In Idea A5 Định Lượng 70 gsm Ream 35,000 [48153] Giấy In Idea A5 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In Idea A3 Định Lượng 80 gsm Ream 142,000 [48154] Giấy In Idea A3 Định Lượng 80 gsm
5 Giấy In Idea A4 Định Lượng 80 gsm Ream 70,000 [48155] Giấy In Idea A4 Định Lượng 80 gsm
6 Giấy In Idea A5 Định Lượng 80 gsm Ream 38,000 [48156] Giấy In Idea A5 Định Lượng 80 gsm