BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Idea
1 Giấy In Idea A3 Định Lượng 70 gsm Ream 128,000 [8852413477854] Giấy In Idea A3 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
2 Giấy In Idea A4 Định Lượng 70 gsm Ream 63,000 [8852413476383] Giấy In Idea A4 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
3 Giấy In Idea A5 Định Lượng 70 gsm Ream 35,000 [48153] Giấy In Idea A5 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In Idea A3 Định Lượng 80 gsm Ream 142,000 [8852413459416] Giấy In Idea A3 Định Lượng 80 gsm product.origin(6,)
5 Giấy In Idea A4 Định Lượng 80 gsm Ream 70,000 [8852413459393] Giấy In Idea A4 Định Lượng 80 gsm product.origin(6,)
6 Giấy In Idea A5 Định Lượng 80 gsm Ream 38,000 [48156] Giấy In Idea A5 Định Lượng 80 gsm