BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in IK Natural
1 Giấy In IK Natural A4 Định Lượng 70 gsm Ream 58,000 [8991389138816] Giấy In IK Natural A4 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
2 Giấy In Natuaral A5 Định Lượng 70 gsm Ream 0 [48160] Giấy In Natuaral A5 Định Lượng 70 gsm
3 Giấy In Natuaral A4 Định Lượng 80 gsm Ream 0 [48161] Giấy In Natuaral A4 Định Lượng 80 gsm
4 Giấy In IK Natural A5 Định Lượng 70 gsm Ream 34,000 [55723] Giấy In IK Natural A5 Định Lượng 70 gsm
5 Giấy In IK Natural A4 Định Lượng 80 gsm Ream 75,000 [56341] Giấy In IK Natural A4 Định Lượng 80 gsm