BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in IK Plus
1 Giấy In IK Plus A5 Định Lượng 70 gsm Ream 32,000 [8991389138199] Giấy In IK Plus A5 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
2 Giấy In IK Plus A3 Định Lượng 70 gsm Ream 125,000 [48163] Giấy In IK Plus A3 Định Lượng 70 gsm
3 Giấy In IK Plus A4 Định Lượng 70 gsm Ream 62,000 [8991389137260] Giấy In IK Plus A4 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
4 Giấy In IK Plus A3 Định Lượng 80 gsm Ream 144,000 [48165] Giấy In IK Plus A3 Định Lượng 80 gsm
5 Giấy In IK Plus A5 Định Lượng 80 gsm Ream 37,000 [48166] Giấy In IK Plus A5 Định Lượng 80 gsm
6 Giấy In IK Plus A4 Định Lượng 80 gsm Ream 71,000 [8991389137284] Giấy In IK Plus A4 Định Lượng 80 gsm product.origin(6,)
7 Giấy In IK Plus A6 Định Lượng 80 gsm Cái 32,000 [55661] Giấy In IK Plus A6 Định Lượng 80 gsm