BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy In
1 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 500 Tờ Ream 63,000 [8858741710298] Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 500 Tờ
2 Giấy In Bill Cho Máy Tính HT 100TM Cuộn 0 [26796] Giấy In Bill Cho Máy Tính HT 100TM
3 Giấy In Bill 50*40 Cuộn 9,000 [26823] Giấy In Bill 50*40
4 Giấy In Bill 57*30 Cuộn 7,000 [26824] Giấy In Bill 57*30
5 Giấy In Bill 57*45 Cuộn 6,500 [8934578028642] Giấy In Bill 57*45
6 Giấy In Bill 75*30 Cuộn 6,600 [26826] Giấy In Bill 75*30
7 Giấy In Bill 75*48 Cuộn 7,000 [8934578028651] Giấy In Bill 75*48
8 Giấy In Bill 80*30 Cuộn 9,000 [26829] Giấy In Bill 80*30
9 Giấy In Bill 80*65 Cuộn 16,000 [8934578028660] Giấy In Bill 80*65
10 Giấy In Bill 80*80 Cuộn 25,000 [26831] Giấy In Bill 80*80
11 Giấy In Bill 80X57 Cuộn 12,000 [26832] Giấy In Bill 80X57
12 Giấy In Bill HR100 TM Cuộn 8,000 [26833] Giấy In Bill HR100 TM
13 Giấy In Bill K44 Cuộn 6,000 [26834] Giấy In Bill K44