BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Niêm Phong
1 Giấy Niêm Phong A4 Xấp 15,000 [48784] Giấy Niêm Phong A4
2 Giấy Niêm Phong Loại Nhỏ Xấp 0 [48786] Giấy Niêm Phong Loại Nhỏ
3 Giấy Niêm Phong (Bu Loa) Xấp 17,000 [8934578015338] Giấy Niêm Phong (Bu Loa) product.origin(6,)
4 Giấy Niêm Phong Bể Tờ 9,000 [8934578037437] Giấy Niêm Phong Bể