BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Họng, Trụ Chữa Cháy
1 Họng Chờ Tiếp Nước cái 0 [23203] Họng Chờ Tiếp Nước
2 Họng Tiếp Nước 2 Chạc cái 0 [23204] Họng Tiếp Nước 2 Chạc
3 Họng Tiếp Nước 3 Chạc cái 0 [23205] Họng Tiếp Nước 3 Chạc
4 Khóa Mở Trụ Nước (Pccc) cái 0 [23232] Khóa Mở Trụ Nước (Pccc)
5 Trụ Cứu Hỏa Ngoài Trời cái 0 [23531] Trụ Cứu Hỏa Ngoài Trời
6 Chân Trụ Cứu Hỏa cái 0 [23532] Chân Trụ Cứu Hỏa