BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Hộp Bút, Túi Đựng Bút
1 Túi Bút Deli - 3060 Cái 0 [19379] Túi Bút Deli - 3060
2 Túi Bút Deli - 3062 Cái 0 [19380] Túi Bút Deli - 3062
3 Túi Bút Deli - 3064 Cái 0 [19381] Túi Bút Deli - 3064
4 Túi Bút Deli - 3074 Cái 0 [19382] Túi Bút Deli - 3074
5 Túi Bút HS Deli - 3084 Cái 0 [19383] Túi Bút HS Deli - 3084
6 Túi Bút HS Deli - 3086 Cái 0 [19384] Túi Bút HS Deli - 3086
7 Túi Đựng Bút Deli Ez84002 Cái 0 [19391] Túi Đựng Bút Deli Ez84002
8 Túi Đựng Bút Deli Ez84102 Cái 0 [19392] Túi Đựng Bút Deli Ez84102
9 Túi Đựng Bút Deli Ez84202 Cái 0 [19393] Túi Đựng Bút Deli Ez84202
10 Túi Đựng Bút Deli Ez84302 Cái 0 [19394] Túi Đựng Bút Deli Ez84302
11 Túi Đựng Bút Deli Ez84402 Cái 0 [19395] Túi Đựng Bút Deli Ez84402
12 Túi Đựng Bút Deli Ez84602 Cái 0 [19396] Túi Đựng Bút Deli Ez84602
13 Túi Đựng Bút Deli Ez84802 Cái 0 [19397] Túi Đựng Bút Deli Ez84802