BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Hộp Nhựa
1 Bộ 3 Hộp FreSH Nhỏ (4-5-6) Vĩ Hưng Plastic Bộ 0 [4711] Bộ 3 Hộp FreSH Nhỏ (4-5-6) Vĩ Hưng Plastic
2 Bộ Hộp (367 - 368 - 369) Hiệp Thành Bộ 0 [4712] Bộ Hộp (367 - 368 - 369) Hiệp Thành
3 Bộ Hộp Cầu Vồng L1651 Bộ 0 [4713] Bộ Hộp Cầu Vồng L1651
4 Thố Có Nắp Đậy 411 cái 0 [9659] Thố Có Nắp Đậy 411
5 Thố Cơm Bumba L1650 cái 0 [9660] Thố Cơm Bumba L1650
6 Thỏ Con Đáng Yêu cái 0 [9661] Thỏ Con Đáng Yêu
7 Thố Kiểu Lớn D90419 cái 0 [9662] Thố Kiểu Lớn D90419
8 Thố Kiểu Nhỏ D90932 cái 0 [9663] Thố Kiểu Nhỏ D90932
9 Thố Kiểu Trung D90418 cái 0 [9664] Thố Kiểu Trung D90418
10 Thố Nhựa Đựng Cơm(24*11.5Cm) cái 0 [9665] Thố Nhựa Đựng Cơm(24*11.5Cm)
11 Thố Tròn Bộ 4 - 350/800/1400/3000Ml cái 0 [9666] Thố Tròn Bộ 4 - 350/800/1400/3000Ml
12 Thố Tròn Ht cái 0 [9667] Thố Tròn Ht
13 Thố Tròn Lớn - 3000Ml cái 0 [9668] Thố Tròn Lớn - 3000Ml