BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Hũ nhựa
1 Bộ Gia Vị Bộ 0 [4714] Bộ Gia Vị
2 Bộ Hộp Gia Vị Tasty Bộ 0 [4715] Bộ Hộp Gia Vị Tasty
3 Bộ Hộp Giấy Tăm Bộ 0 [4716] Bộ Hộp Giấy Tăm
4 Bộ Hủ Tăm Cá Bộ 5,000 [4717] Bộ Hủ Tăm Cá
5 Hủ 3.6K Sọc - Nắp Quai cái 0 [9769] Hủ 3.6K Sọc - Nắp Quai
6 Hủ 5K Sọc cái 0 [9770] Hủ 5K Sọc
7 Hủ Bát Giác cái 0 [9771] Hủ Bát Giác
8 Hủ Bát Giác 10K cái 0 [9772] Hủ Bát Giác 10K
9 Hủ Bát Giác 7K cái 0 [9773] Hủ Bát Giác 7K
10 Hủ Bát Giác Ngấn 4K cái 0 [9774] Hủ Bát Giác Ngấn 4K
11 Hủ Bát Giác Ngấn 5K cái 0 [9775] Hủ Bát Giác Ngấn 5K
12 Hủ Bầu Kiểu cái 0 [9776] Hủ Bầu Kiểu
13 Hủ Bông Sen cái 0 [9777] Hủ Bông Sen