BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kệ Nhựa
1 File Nhựa Cứng 3 Ngăn Deli - 9833 cái 0 [18894] File Nhựa Cứng 3 Ngăn Deli - 9833
2 File Nhựa Cứng 5 Ngăn Deli - 9835 cái 140,000 [18895] File Nhựa Cứng 5 Ngăn Deli - 9835
3 Kệ Chén Nắp Sunny N1624 cái 0 [9809] Kệ Chén Nắp Sunny N1624
4 Kệ Chén Tower N1623 cái 0 [9810] Kệ Chén Tower N1623
5 Kệ Dana 3 Ngăn cái 0 [9811] Kệ Dana 3 Ngăn
6 Kệ Dana 4 Ngăn cái 0 [9812] Kệ Dana 4 Ngăn
7 Kệ Để Dép 3 Tầng Đại cái 0 [9813] Kệ Để Dép 3 Tầng Đại
8 Kệ Dép 3 Tầng Nhựa cái 89,000 [9814] Kệ Dép 3 Tầng Nhựa
9 Kệ Dép 4 Tầng Nhựa Đại cái 285,000 [9815] Kệ Dép 4 Tầng Nhựa Đại
10 Kệ Dép Đại 3T cái 0 [9816] Kệ Dép Đại 3T
11 Kệ Dép Đại 4T cái 0 [9817] Kệ Dép Đại 4T
12 Kệ Dép Lưới Lớn 3T cái 0 [9818] Kệ Dép Lưới Lớn 3T
13 Kệ Dép Lưới Lớn 4T cái 0 [9819] Kệ Dép Lưới Lớn 4T