BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kéo
1 Kéo SQ 8815 Suremark cái 15,000 [22837] Kéo SQ 8815 Suremark
2 Kéo Stacom Lớn F103 cái 29,000 [22838] Kéo Stacom Lớn F103
3 Kéo Stacom Nhỏ F102 cái 25,000 [22839] Kéo Stacom Nhỏ F102
4 Kéo Thủ Công Nhỏ 121Mm Deli 6022 cái 16,000 [6921734960221] Kéo Thủ Công Nhỏ 121Mm Deli 6022 product.origin(6,)
5 Kéo Thủ Công Nhỏ 131Mm Deli 6023 cái 14,000 [6921734960238] Kéo Thủ Công Nhỏ 131Mm Deli 6023 product.origin(6,)
6 Kéo Văn Phòng 109 cái 0 [22843] Kéo Văn Phòng 109
7 Kéo Văn Phòng 135Mm Deli - 6012 cái 0 [22844] Kéo Văn Phòng 135Mm Deli - 6012
8 Kéo Văn Phòng 135Mm S008 cái 0 [22845] Kéo Văn Phòng 135Mm S008
9 Kéo Văn Phòng 145Mm Deli 6035 cái 15,230 [22846] Kéo Văn Phòng 145Mm Deli 6035
10 Kéo Văn Phòng 170Mm Deli - 6036 cái 22,500 [6921734960368] Kéo Văn Phòng 170Mm Deli - 6036
11 Kéo Văn Phòng 175Mm Deli E6003 cái 26,000 [6921734960030] Kéo Văn Phòng 175Mm Deli E6003 product.origin(6,)
12 Kéo Văn Phòng 175Mm Deli E6027 cái 57,000 [6921734960276] Kéo Văn Phòng 175Mm Deli E6027 product.origin(6,)
13 Kéo Văn Phòng 178Mm Deli E6013 cái 31,000 [6921734960139] Kéo Văn Phòng 178Mm Deli E6013 product.origin(6,)