BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kẹp Giấy
1 Kẹp Bìa Trình Ký Cái 16,500 [23998] Kẹp Bìa Trình Ký
2 Hộp Đựng Kim Kẹp Cái 17,300 [24001] Hộp Đựng Kim Kẹp
3 Kẹp Bướm 15mm Hộp 0 [8934578017275] Kẹp Bướm 15mm product.origin(6,)
4 Kẹp Bướm 15Mm Deli- E38566 Hộp 3,240 [29265] Kẹp Bướm 15Mm Deli- E38566
5 Kẹp Bướm 15Mm Deli- E8557 Hộp 0 [29266] Kẹp Bướm 15Mm Deli- E8557
6 Kẹp Bướm 15Mm Deli- E9546A Hộp 8,000 [29267] Kẹp Bướm 15Mm Deli- E9546A
7 Kẹp Bướm 15Mm Echo (360H/ Thùng) Hộp 0 [8938510205276] Kẹp Bướm 15Mm Echo (360H/ Thùng)
8 Kẹp Bướm 19mm Hộp 0 [8934578017284] Kẹp Bướm 19mm product.origin(6,)
9 Kẹp Bướm 19Mm Deli- E9545A Hộp 7,290 [29270] Kẹp Bướm 19Mm Deli- E9545A
10 Kẹp Bướm 19Mm Deli-E38565 Hộp 3,660 [29271] Kẹp Bướm 19Mm Deli-E38565
11 Kẹp Bướm 19Mm Echo (300H/ Thùng) Hộp 0 [8938510205283] Kẹp Bướm 19Mm Echo (300H/ Thùng)
12 Kẹp Bướm 25mm Hộp 0 [8934578017293] Kẹp Bướm 25mm product.origin(6,)
13 Kẹp Bướm 25Mm Deli- E38564 Hộp 5,710 [29274] Kẹp Bướm 25Mm Deli- E38564