BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Khẩu Trang Honey Well
1 Khẩu Trang Hoạt Tính Honeywell N1125Ov Hộp 0 [10944] Khẩu Trang Hoạt Tính Honeywell N1125Ov
2 Khẩu Trang Honeywell H801 Hộp 0 [10945] Khẩu Trang Honeywell H801
3 Khẩu Trang Honeywell H930 Hộp 0 [10946] Khẩu Trang Honeywell H930
4 Khẩu Trang Honeywell N1125 Có Van Hộp 0 [10947] Khẩu Trang Honeywell N1125 Có Van