BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Khẩu Trang
1 Khẩu Trang Y Tế Thun Qua Đầu (100 Cái/ Bịch) Bịch 0 [3694] Khẩu Trang Y Tế Thun Qua Đầu (100 Cái/ Bịch)
2 Khẩu Trang Y Tế Tiệt Trùng (1 Bịch= 100 Cái) Bịch 0 [4595] Khẩu Trang Y Tế Tiệt Trùng (1 Bịch= 100 Cái)
3 Khẩu Trang 3M 1860 Hộp 0 [10918] Khẩu Trang 3M 1860
4 Khẩu Trang 3M 8210 Hộp 0 [10919] Khẩu Trang 3M 8210
5 Khẩu Trang 3M 8210 Chính Hãng Hộp 0 [10920] Khẩu Trang 3M 8210 Chính Hãng
6 Khẩu Trang 3M 8212 Hộp 28,000 [10921] Khẩu Trang 3M 8212
7 Khẩu Trang 3M 8246 Hộp 0 [10922] Khẩu Trang 3M 8246
8 Khẩu Trang 3M 8247 Hộp 0 [10923] Khẩu Trang 3M 8247
9 Khẩu Trang 3M 8247 Chính Hãng Hộp 0 [10924] Khẩu Trang 3M 8247 Chính Hãng
10 Khẩu Trang 3M 8511 Hộp 0 [10925] Khẩu Trang 3M 8511
11 Khẩu Trang 3M 8577 Hộp 0 [10926] Khẩu Trang 3M 8577
12 Khẩu Trang 3M 8822 Hộp 0 [10927] Khẩu Trang 3M 8822
13 Khẩu Trang 3M 9010 Hộp 0 [10932] Khẩu Trang 3M 9010