BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Khay Inox
1 Khay Inox (33*53*10) Cái 0 [6218] Khay Inox (33*53*10)
2 Khay Inox 201, 5 Ngăn, Có Nắp Nhựa Cái 75,000 [6219] Khay Inox 201, 5 Ngăn, Có Nắp Nhựa
3 Khay Inox Buffet Thân Có Nắp 530*325*150 Cái 0 [6220] Khay Inox Buffet Thân Có Nắp 530*325*150
4 Khay Inox Buffet Thân Có Nắp 530*325*200 Cái 0 [6221] Khay Inox Buffet Thân Có Nắp 530*325*200