BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Khay Nhựa
1 Khay 864 Cái 0 [9846] Khay 864
2 Khay 866 Cái 0 [9847] Khay 866
3 Khay Cơm Lớn Cái 0 [9848] Khay Cơm Lớn
4 Khay Cơm Nhỏ Cái 0 [9849] Khay Cơm Nhỏ
5 Khay Cơm Vuông Lớn Cái 0 [9850] Khay Cơm Vuông Lớn
6 Khay Cơm Vuông Nhỏ Cái 0 [9851] Khay Cơm Vuông Nhỏ
7 Khay Để Ly Cái 0 [9852] Khay Để Ly
8 Khay Đựng Ly Mica 2Li Cái 0 [9853] Khay Đựng Ly Mica 2Li
9 Khay Ht - 293 Cái 0 [9854] Khay Ht - 293
10 Khay Ht - 295 Cái 0 [9855] Khay Ht - 295
11 Khay Ht 352 Cái 0 [9856] Khay Ht 352
12 Khay Ht 484 Cái 0 [9857] Khay Ht 484
13 Khay Melamine Ht Cái 0 [9858] Khay Melamine Ht