BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Khung Hình
1 Khung Hình 21x30 Trắng Bạc cái 30,000 [22921] Khung Hình 21x30 Trắng Bạc
2 Khung Hình A4 cái 45,000 [22923] Khung Hình A4
3 Khung Hình A4 Vân Gỗ (20X30) Mặt Kiếng cái 40,000 [22924] Khung Hình A4 Vân Gỗ (20X30) Mặt Kiếng
4 Khung Hình Gỗ Kính A4 cái 0 [8934578025654] Khung Hình Gỗ Kính A4
5 Khung Hình A4 21x30 Mặt Mica A4MC cái 30,000 [8934578019972] Khung Hình A4 21x30 Mặt Mica A4MC product.origin(6,)
6 Khung Hình A4 21x30 Mặt Trơn A4MT cái 13,000 [8934578025618] Khung Hình A4 21x30 Mặt Trơn A4MT
7 Khung Hình B4 26x36 Mặt Kính cái 45,000 [8934578019963] Khung Hình B4 26x36 Mặt Kính
8 Khung Hình B4 26x36 Mặt Mica cái 40,000 [8934578025636] Khung Hình B4 26x36 Mặt Mica product.origin(6,)
9 Khung Hình B4 26x36 Mặt Trơn cái 0 [8934578025645] Khung Hình B4 26x36 Mặt Trơn
10 Khung Hình A3 30x40 Mặt Kính A3MK cái 65,000 [8934578025593] Khung Hình A3 30x40 Mặt Kính A3MK
11 Khung Hình A3 30x40 Mặt Mica A3MC cái 55,000 [8934578019954] Khung Hình A3 30x40 Mặt Mica A3MC product.origin(6,)
12 Khung Hình 13x18 Loại Thường cái 45,000 Khung Hình 13x18 Loại Thường
13 Khung Hình 13x18 Trắng Bạc cái 0 [57727] Khung Hình 13x18 Trắng Bạc