BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Màn Chiếu, Màn Hình
1 Màn Chiếu Điện 100 Inch (1M78*1M78, N 70 * C 70 Inch) Cuộn 0 [26534] Màn Chiếu Điện 100 Inch (1M78*1M78, N 70 * C 70 Inch)
2 Màn Hình Vi Tính Cuộn 0 [26535] Màn Hình Vi Tính
3 Chiếu 0.9 X 2M Cái 65,000 [56488] Chiếu 0.9 X 2M