BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Đóng Gáy
1 Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli E3872 Cái 1,400,000 [6127] Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli E3872
2 Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli E3873 Cái 2,200,000 [6128] Máy Đóng Gáy Lò Xo Deli E3873
3 Máy Đóng Gáy Lò Xo Xoắn Ốc Ci-338 Cái 0 [6129] Máy Đóng Gáy Lò Xo Xoắn Ốc Ci-338
4 Máy Đóng Gáy Xoắn Deli E3871 Cái 980,000 [6130] Máy Đóng Gáy Xoắn Deli E3871