BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Ép Plastic
1 Máy ép Plastic Deli 3893 Cái 0 [56510] Máy ép Plastic Deli 3893
2 Máy Ép Plastic Gbc Fusion 3000L(A3) Cái 0 [6132] Máy Ép Plastic Gbc Fusion 3000L(A3)
3 Máy Ép Plastic Yt 320 Cái 1,200,000 [6133] Máy Ép Plastic Yt 320
4 Máy ép Plastic DSB Khổ A3 HQ-335 Cái 1,750,000 [56318] Máy ép Plastic DSB Khổ A3 HQ-335
5 Máy ép Plastic E2132 Cái 467,000 [56509] Máy ép Plastic E2132