BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Hủy Tài Liệu
1 Máy Hủy Giấy Bingo C30 cái 0 [6134] Máy Hủy Giấy Bingo C30
2 Máy Hủy Giấy Bingo C32 cái 0 [6135] Máy Hủy Giấy Bingo C32
3 Máy Hủy Giấy Bosser 180X Gold cái 0 [6136] Máy Hủy Giấy Bosser 180X Gold
4 Máy Hủy Giấy Bosser 220Cc cái 0 [6137] Máy Hủy Giấy Bosser 220Cc
5 Máy Hủy Tài Liệu 16 Lit, 2,5M / Phút Deli - 9921 cái 2,800,000 [6138] Máy Hủy Tài Liệu 16 Lit, 2,5M / Phút Deli - 9921