BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Khoan Chứng Từ
1 Máy Khoan & Đóng Chứng Từ (Cỡ Đại) Deli 3877 Cái 0 [6145] Máy Khoan & Đóng Chứng Từ (Cỡ Đại) Deli 3877
2 Máy Khoan & Đóng Chứng Từ (Cỡ Trung) Deli 3876 Cái 0 [6146] Máy Khoan & Đóng Chứng Từ (Cỡ Trung) Deli 3876
3 Máy Khoan Vặn Vít Dùng Pin Stanley Scd20C2 18V Cái 0 [6147] Máy Khoan Vặn Vít Dùng Pin Stanley Scd20C2 18V
4 Máy Khoan, Vặn Vít Dùng Pin Bosch Gsb 180-Li 18V Cái 0 [6148] Máy Khoan, Vặn Vít Dùng Pin Bosch Gsb 180-Li 18V