BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Máy Tính Thiên Long
1 Máy Tính Thiên Long Cal-01S Cái 147,000 [8935219410017] Máy Tính Thiên Long Cal-01S product.origin(6,)
2 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-02S Cái 176,000 [8935219410031] Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-02S
3 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-03S Cái 229,000 [8935219410055] Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-03S
4 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-04S Cái 212,000 [8935219410079] Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-04S product.origin(6,)
5 Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-05P Cái 180,000 [8935219410093] Máy Tính Thiên Long Flexio Cal-05P product.origin(6,)