BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Mì, Cháo, Phở Ăn Liền
1 Cháo Gấu Đỏ Gói 0 [29075] Cháo Gấu Đỏ
2 Mì 3 Miền (Tôm Chua Cay) 30 gói Thùng 95,000 [48236] Mì 3 Miền (Tôm Chua Cay) 30 gói
3 Mì Chay Nấm Thailand Wai Wai 30 gói Thùng 0 [48237] Mì Chay Nấm Thailand Wai Wai 30 gói
4 Mì Gấu Đỏ Gà Sợi Phở 30 gói Thùng 0 [48238] Mì Gấu Đỏ Gà Sợi Phở 30 gói
5 Mì Gói Đệ Nhất 30 gói Thùng 210,000 [48239] Mì Gói Đệ Nhất 30 gói
6 Mì Hảo Hảo Chua Cay 30 gói Thùng 170,000 [48240] Mì Hảo Hảo Chua Cay 30 gói
7 Mì Hảo Hảo Ly 24 ly Thùng 250,000 [48241] Mì Hảo Hảo Ly 24 ly
8 Mì Lẩu Thái 30 gói Thùng 225,000 [48242] Mì Lẩu Thái 30 gói
9 Mì Ly Cung Đình Màu Xanh 24 ly Thùng 225,000 [48243] Mì Ly Cung Đình Màu Xanh 24 ly
10 Mì Ly Modern Lẫu Thái Tôm 24 ly Thùng 165,000 [48244] Mì Ly Modern Lẫu Thái Tôm 24 ly
11 Mì Miliket 30 gói Thùng 0 [48245] Mì Miliket 30 gói
12 Mì Omachi 30 gói Thùng 245,000 [48246] Mì Omachi 30 gói
13 Mì Sagami Hải Sản 30 gói Thùng 0 [48247] Mì Sagami Hải Sản 30 gói