BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Miếng Lót Chuột
1 Miếng Lót Chuột Cái 15,000 [8934578006358] Miếng Lót Chuột
2 Miếng Lót Chuột (Bảng Lớn) Cái 25,000 [8934578018043] Miếng Lót Chuột (Bảng Lớn)