BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Mũ, Nón Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện
1 Bọc Tóc Con Sâu Vải Không Dệt Bịch 150,000 [3680] Bọc Tóc Con Sâu Vải Không Dệt
2 Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Trắng Cái 50,000 [8934578023559] Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Trắng
3 Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Trắng Vải Kate Cái 0 [10763] Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Trắng Vải Kate
4 Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Xanh Cái 50,000 [8934578034980] Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Xanh
5 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Hồng Có Lưỡi Trai Cái 30,000 [8934578035004] Nón Chống Tĩnh Điện Màu Hồng Có Lưỡi Trai
6 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Trắng Có Lưỡi Trai Cái 30,000 [8934578034953] Nón Chống Tĩnh Điện Màu Trắng Có Lưỡi Trai
7 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Vàng Có Lưỡi Trai Cái 30,000 [8934578034962] Nón Chống Tĩnh Điện Màu Vàng Có Lưỡi Trai
8 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Xanh Có Lưỡi Trai Cái 30,000 [8934578034971] Nón Chống Tĩnh Điện Màu Xanh Có Lưỡi Trai
9 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Cam Cái 0 [10769] Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Cam
10 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Đỏ Cái 0 [10770] Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Đỏ
11 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Hồng Cái 18,000 [10771] Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Hồng
12 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Trắng Cái 45,000 [10772] Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Trắng
13 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Vàng Cái 0 [10773] Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Vàng