BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ngòi Bút Viết
1 Ruột Bút Nhũ Bạc Cái 1,500 [19037] Ruột Bút Nhũ Bạc
2 Ruột Bút Parker Cái 40,000 [3501170711712] Ruột Bút Parker
3 Ngòi Bút 918 cái 0 [26167] Ngòi Bút 918
4 Ngòi Bút Gel Deli Eq25022 cái 0 [26168] Ngòi Bút Gel Deli Eq25022
5 Ngòi Bút Gel Deli Eq25032 cái 0 [26169] Ngòi Bút Gel Deli Eq25032
6 Ngòi Bút Gel Deli Eq25122 cái 0 [26170] Ngòi Bút Gel Deli Eq25122
7 Ngòi Bút Gel Deli Eq25132 cái 0 [26171] Ngòi Bút Gel Deli Eq25132
8 Ngòi Bút Máy Thiên Long Fpn-05 (Hộp/5 Cái) Hộp 0 [42262] Ngòi Bút Máy Thiên Long Fpn-05 (Hộp/5 Cái)
9 Ngòi Bút Máy Thiên Long Fpn-06 (Hộp/5 Cái) Hộp 0 [42263] Ngòi Bút Máy Thiên Long Fpn-06 (Hộp/5 Cái)
10 Ngòi Bút Máy Thiên Long Fpn-07 (Hộp/5 Cái) Hộp 0 [42264] Ngòi Bút Máy Thiên Long Fpn-07 (Hộp/5 Cái)
11 Ruột Chì Parker (trùng) Cái 40,000 [19048] Ruột Chì Parker (trùng)