BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nước Ngọt, Nước Giải Khát
1 Nước Ngọt Coca 330ML Thùng 220,000 [48252] Nước Ngọt Coca 330ML
2 Nước Ngọt Fanta 330ML Thùng 0 [48253] Nước Ngọt Fanta 330ML
3 Nước Ngọt Pepsi 330ML Thùng 0 [48254] Nước Ngọt Pepsi 330ML
4 Nước Ngọt Sting Dâu 500ML(chai) Chai 13,000 [48255] Nước Ngọt Sting Dâu 500ML(chai)
5 Nước Ngọt Xá Xị 330ML Thùng 0 [48256] Nước Ngọt Xá Xị 330ML
6 Nước ngọt C2 (chai) Chai 13,000 [56902] Nước ngọt C2 (chai)