BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nước Rửa Chén
1 Nước Rửa Chén Mỹ Hảo (Trà Xanh) 3.8Kg Can 95,000 [23310] Nước Rửa Chén Mỹ Hảo (Trà Xanh) 3.8Kg
2 Nước Rửa Chén Mỹ Hảo (Chanh) 3.6Kg Can 88,000 [8936047150106] Nước Rửa Chén Mỹ Hảo (Chanh) 3.6Kg product.origin(6,)
3 Nước Rửa Chén Sunlight Chanh 3.6Kg Can 0 [8934868147435] Nước Rửa Chén Sunlight Chanh 3.6Kg product.origin(6,)
4 Nước Rửa Chén Xanh Siêu Sạch Lix Chanh 4Kg Can 95,000 [23313] Nước Rửa Chén Xanh Siêu Sạch Lix Chanh 4Kg
5 Nước Rửa Chén Sunlight Chanh 750ml Chai 0 [8934868147404] Nước Rửa Chén Sunlight Chanh 750ml product.origin(6,)
6 Nước rửa chén Lix Trà Xanh 1,5kg Can 38,000 [56021] Nước rửa chén Lix Trà Xanh 1,5kg
7 Nước Rửa Chén Sunlight Trà Xanh 3.8Kg Can 115,000 [56144] Nước Rửa Chén Sunlight Trà Xanh 3.8Kg
8 Nước Rửa Chén Sunlight Thiên Nhiên Muối Khoáng và lô hội 3.6Kg Can 115,000 [56437] Nước Rửa Chén Sunlight Thiên Nhiên Muối Khoáng và lô hội 3.6Kg
9 Nước Rửa Chén Sunlight Trà Xanh 750ml Chai 30,000 [56655] Nước Rửa Chén Sunlight Trà Xanh 750ml