BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nước Rửa Tay
1 Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 400ml BỊCH Bịch 0 [8934868167013] Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 400ml BỊCH
2 Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 4KG Can 344,000 [8934868161899] Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 4KG
3 Can Gel Rửa Tay Khô FlaSHing 5 Lít Can 0 [23315] Can Gel Rửa Tay Khô FlaSHing 5 Lít
4 Nước Rửa Tay Aquala Hương Kiwi 500ml Chai 34,000 [26230] Nước Rửa Tay Aquala Hương Kiwi 500ml
5 Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Dâu 500ml Chai 0 [26231] Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Dâu 500ml
6 Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Táo 500ml Chai 50,000 [26232] Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Táo 500ml
7 Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Nho 500ml Chai 0 [26233] Nước Rửa Tay Dr Clean Hương Nho 500ml
8 Nước Rửa Tay Familiar Hồng 500ml Chai 0 [26234] Nước Rửa Tay Familiar Hồng 500ml
9 Nước Rửa Tay Familiar Vàng 500ml Chai 0 [26235] Nước Rửa Tay Familiar Vàng 500ml
10 Nước Rửa Tay Khô Lily 170Ml Chai 10,000 [abc123] Nước Rửa Tay Khô Lily 170Ml
11 Nước Rửa Tay Khô On1 250Ml Chai 35,000 [26237] Nước Rửa Tay Khô On1 250Ml
12 Nước Rửa Tay Khô On1 450Ml Chai 75,000 [26238] Nước Rửa Tay Khô On1 450Ml
13 Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 180ml Chai 0 [8934868155324] Nước Rửa Tay Lifebuoy Bảo Vệ Vượt Trội 10 (Đỏ) 180ml